Phân biệt Quantitative Research và Qualitative Research

Khi thu thập và phân tích dữ liệu, nghiên cứu định lượng đề cập đến các "con số" và "thống kê", trong khi nghiên cứu định tính đề cập đến các "mô tả bằng văn bản". Cả hai đều quan trọng giúp các nhà thiết kế đạt được các mục tiêu nghiên cứu người dùng.

Phân biệt khái niệm

1. Quantitative Research

Nghiên cứu định lượng được sử dụng để thu thập và phân tích dữ liệu số, thống kê, tính toán. Phương pháp này đưa ra kết quả có thể định lượng được, giúp khám phá đối tượng hay chủ đề mục tiêu một cách tổng quát.

2. Qualitative Research

Trong UX, nghiên cứu định tính dùng để thu thập dữ liệu định tính, thông qua việc quan sát và nghiên cứu trực tiếp người dùng. Dữ liệu định tính xuất hiện dưới dạng nhận xét, ý kiến của người dùng. Chúng giúp researcher hiểu sâu về hành vị, cảm xúc hoặc động cơ của người dùng đối với một chủ đề hay một vấn đề nào đó.

Phương pháp nghiên cứu

person writing on white paper

1. Quantitative Research

Các phương pháp nghiên cứu định lượng phổ biến bao gồm: analytics, A/B testing, survey, quantitative usability testing...

Ví dụ, analytics thường đưa ra các dữ liệu định lượng như lượt truy cập trang, tỉ lệ thoát, tỉ lệ chuyển đổi,... Trong khi đó, dữ liệu của user testing bao gồm số lần hoàn thành nhiệm vụ, nhấp chuột, số lỗi, tỉ lệ thành công,...

2. Qualitative Research

Các phương pháp nghiên cứu định tính phổ biến bao gồm: user interview, diary study, focus group, card sorting, qualitative usability testing,... Việc lựa chọn phương pháp nào sẽ phụ thuộc vào mỗi dự án và mục tiêu nghiên cứu của bạn.

Mục tiêu nghiên cứu

five person by table watching turned on white iMac

1. Quantitative Research

Nghiên cứu định lượng giúp xác định quy mô của một vấn đề. Ví dụ, tỷ lệ người dùng của bạn bị ảnh hưởng bởi vấn đề A là bao nhiêu? Nó cũng được dùng để so sánh giữa hai phiên bản của một sản phẩm, hoặc so sánh giữa sản phẩm của bạn và của đối thủ. Dữ liệu định tính còn giúp đối chuẩn(benchmark) trải nghiệm người dùng của một sản phẩm/ dịch vụ hoặc dùng để tính tỷ suất hoàn vốn (ROI).

2. Qualitative Research

Nghiên cứu định tính giúp xác định những vấn đề hay những cơ hội trong trải nghiệm người dùng. Từ đó researcher có thể tìm kiếm cách giải quyết vấn đề - hay cách phát triển cơ hội. Ngoài ra, phương pháp này là chìa khóa để khám phá “l ý do” đằng sau các hành động của người dùng và hiểu biết sâu sắc vè một chủ đề hoặc một vấn đề.

Một trong hai hay cả hai?

Nghiên cứu định lượng và đính tính đều rất cần thiết để thực hiện nghiên cứu một cách hiệu quả. Tuy nhiên, một phương pháp nghiên cứu không thể cho bạn một bức tranh tổng quát. Vì vậy, sử dụng kết hợp cả hai thường là cách tốt nhất.

Ví dụ, bạn có thể bắt đầu dự án bằng nghiên cứu định tính, thực hiện phỏng vấn để hiểu nhu cầu, sở thích và ý kiến của người dùng. Sau những nghiên cứu ban đầu này, nhóm thiết kế có thể xây dựng prototype hoặc mockups. Chúng sẽ được sử dụng cho phỏng vấn lần hai, lần ba,... để thu thập phản hồi cho đến khi bạn có được sản phẩm cuối cùng. Lúc này, nghiên cứu định lượng sẽ giúp bạn đảm bảo sản phẩm của mình dễ sử dụng và trực quan với nhiều người dùng. Khi dữ liệu định lượng cho thấy không có vấn đề gì đáng kể, thiết kế của nhóm sẽ đi vào giai đoạn phát triển, code.